Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 20.6.2018

Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 20.6.2018
     
08.06.2018
Autor: Obec Most pri Bratislave

Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu Vám v zmysle z.č. 442/2002 Z.z. O verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách ..., §32, ods.(7), bod b) oznamujem prerušenie dodávky vody
z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle §32, ods.(1), bod d)
vyššie uvedeného zákona.


Uvedené prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu bude realizované dňa 20.6.2018, v čase od
9.00 hod. do 14.00 hod. v uliciach Most pri Ba- Tichá, Pri Tureckom kopci.


Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody v zmysle vyššie uvedeného bude
zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového
vozidla vo vyššie uvedenom čase a uvedených uliciach.


Súbory na stiahnutie:
odstavka_vody 83.4 kB 11.06.2018