Rekonštrukcia časti ul. Športová

Rekonštrukcia časti ul. Športová
        
20.04.2018
Autor: Obec Most pri Bratislave

Oznamujeme obyvateľom obce, že v 17. týždni, t. j. od 23. 4. 2018  začne spoločnosť CESTY A STAVBY s. r. o., Hydinárska 33/18, 949 01 Nitra rekonštrukciu časti ul. Športovej v úseku od ul. Nálepkovej po križovatku ul. Športovej a ul. Orgovánovej, vrátane predmetnej križovatky.

 

S tým budú súvisieť určité obmedzenia, t. j. nebude možné odbočiť z ul. Nálepkovej na ul. Športovú a taktiež nebude prejazdná križovatka ul. Športovej a  ul. Orgovánovej.

Rekonštrukcia by mala  trvať približne tri týždne za predpokladu, že budú vhodné poveternostné podmienky.

Žiadame obyvateľov obce aby rešpektovali zákaz vjazdu a vstupu na stavenisko.

 

 

 

 

     

 

                                                                                                               Ing. František Mastný

                                                                                                                      starosta obce