Zber veľkoobjemového odpadu

Zber veľkoobjemového odpadu
       
29.09.2017
Autor: Obec Most pri Bratislave

V 41. týždni sa v obci Most pri Bratislave uskutoční zber nasledovného
veľkoobjemového odpadu:

 

Starý nábytok - stoly, stoličky, kreslá, skrine, postele, váľandy, nábytkové steny,
kuchynské linky, police,
Podlahové krytiny – koberce, linoleá,
Sanitárna keramika – umývadlá, vane, wc misy,
Ostatné – staré lyže, bicykle, veľké zrkadlá, madrace, radiátory, železo.

Do veľkoobjemového odpadu nepatrí a nebude sa zbierať:


Nebezpečný odpad – chladničky, televízory, počítače a monitory,
žiarivky a výbojky, autobatérie, zostatky farieb
a riedidiel,
Triedený odpad – papier, plasty, sklo, odevy, hračky, obuv,
Biologicky rozložiteľný odpad – tráva, lístie,
Bežný komunálny odpad
Drobný stavebný odpad – betón, tehly, obkladačky, sádrokartón a pod.

 

Uvedený veľkoobjemový odpad je nutné rozobrať na menšie kusy a následne vyložiť
pred dom, pred bránu, k smetným nádobám rozmiestneným po obci, odkiaľ bude odvezený a následne likvidovaný.

Termíny zberu:

41. týždeň 11. 10. 2017 Most pri Bratislave

41. týždeň 12. 10. 2017 časť Studené