Zákaz spaľovania odpadu

Zákaz spaľovania odpadu

18.08.2017 | Napísal Obec Most pri Bratislave

             V zmysle § 3, ods. 3 VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Most pri Bratislave je:


„Každý občan povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.“


Ďalej podľa § 3, ods. 5, písmeno f) a g) sa zakazuje:


„Zneškodňovať spaľovaním biologický rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch a spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.“


V súlade s vyššie uvedeným žiadame všetkých občanov, aby nespaľovali odpad na svojich pozemkoch a tiež na verejnom priestranstve a nepoškodzovali tak životné prostredie a neohrozovali zdravie ľudí.KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: Bratislavská ul.96
 • Telefón: 02/ 4595 1215
 • Fax: 02/ 4595 1207
 • Email: starosta@mostpribratislave.sk
 • Úradené hodiny obecného úradu:

  Pondelok  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
  Utorok  nestránkový deň  
  Streda  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
  Štvrtok  nestránkový deň  
  Piatok  8.00 - 12.00
 • Virtuálna prehliadka obce
 • Aktuálne počasie
 • Mapový portál
 • vitruálny cintorín