Aktualizácia: Informácia verejnosti: rekonštrukcia vodovodu

04.07.2017 | Napísal Obec Most pri Bratislave

     Aktualizácia 2.10.2017

Vyjadrenie spoločnosti Talajka, s. r. o.

Vo štvrtok 28.9.2017 boli nainštalované semafory na predĺženej 2. etape a semafor v smere od Malinova, podľa posledného schváleného POD.
Koncepcia s blikajúcim oranžovým svetlom mimo rannú dopravnú špičku od Malinova nie je bohužiaľ možná ( nie je k dispozícii momentálne semaforová sada , ktorá by to umožňovala).
Semafory sú nastavené tak ako v prvej etape. Nastavenie zabráni zahlteniu vozidlami v smere od Studeného po križovatku od Malinova.
Počas zelenej v smere na Studené bude smer od Malinova priepustný bez obmedzenia vozidlami od Studeného, nakoľko budú mať červenú.
Realizácia navrhovaného variantu s blikajúcou oranžovou od Malinova mimo ranej dopravnej špičky, by si vyžadovala dlhší čas na zabezpečenie potrebných semaforov a nové softvérové riešenie.
To nie je možné zabezpečiť v uspokojujúcom časovom horizonte.

Verím že súčasný stav zabezpečí v maximálnej možnej miere bezpečnosť a plynulosť premávky ako aj dostatočný priestor pre rýchle a bezpečné napredovanie prác.
Úplné nadstavenie semaforov bolo zrealizované počas soboty t. j. 30. 9. 2017 z dôvodu nízkej premávky.

 

 

Aktualizácia 29.9.2017

 

Na základne informácií od spoločnosti ProfigroupAZ s. r. o. (spoločnosť realizujúca rekonštrukciu vodovodu) obec zverejňuje nasledovné informácie.

28. 9. 2017 bolo osadené predĺženie druhého úseku o 140 m smerom na Studené, semafory zatiaľ fungujú dynamicky pre Nálepkovu ulicu.

Zo smeru od Malinova sa inštaluje semafor ktorý bude fungovať len v rannej špičke a to od 5:00 hod. do 9:00 hod. . Mimo tohto časového úseku bude na semafore svietiť oranžová. 

V priebehu dnešného dňa (29. 9. 2017) by mal byť tento semafor nastavený a zosúladený so semaformi na Nálepkovej ulici. Predpoklad jeho spustenia je 29. 9. 2017, alebo 30. 9. 2017.

Dôvodom osadenia semafora zo smeru Malinovo je zvýšenie bezpečnosti pri prejazde Nálepkovou ulicou a zamedzenie vzniku kolízií, ktoré majú negatívny dopad na práce pri rekonštrukcii vodovodu.

 

 

Aktualizácia 20.7.2017: Objasnenie situácie

 

Objasnenie  situácie pri rekonštrukčných prácach na vodovode v obci Most pri Bratislave.   (dňa 20. 7. 2017)

 

Naša spoločnosť  BVS, a.s.  realizuje rekonštrukciu vodovodu pre obyvateľov pozdĺž hlavnej cestnej komunikácie v obci Most pri Bratislave. Jestvujúci stav vodovodu je často poruchový (pri poruche vodovodu nevieme plniť úlohu dodávania pitnej vody pre obyvateľov a pre opravy vodovodu je často cestná komunikácia rozkopávaná).

 

Pri rekonštrukcii vodovodu – stavebných prácach  je pre realizáciu prác, pre bezpečnosť pri práci  a pre chodcov (keďže práce sú najmä v chodníkoch) potrebný priestor, čo si vyžadovalo odstavenie jedného jazdného pruhu (z dôvodu malých plôch pre realizáciu stavby  v obci bolo jedine možné ísť smerom do cesty).

Riadenie  dopravy jedného jazdného pruhu,  v úseku dĺžky I. etapy výstavby cca 170m,  je podľa  projektu dopravného  značenia /aj so svetelnou signalizáciou/, ktorý je  schválený Okresným úradom odd. cestnej dopravy , Policajným zborom a Samosprávnym krajom.  

 

Súčasná situácia (písané ku dňu 20.7.2017)  – I. etapa  výstavby, od druhého júlového týždňa,  je najkritickejšia , keďže I. etapa  sa realizuje pri hlavnej križovatke - 3 dopravné smery,  v obci. (Do začiatku septembra bude I. etapa s určitosťou ukončená - predpokladá sa skorší termín) . Následne budú práce ustupovať po Nálepkovej ulici v smere na Studené - dva dopravné smery – predpokladáme zlepšenie dopravnej situácie, aj keď septembrom doprava pribudne.

 

Dopravná situácia  I. etapy výstavby  je riadená podľa  schváleného projektu a je  komplikovaná –  aj náš poznatok z prvých dní   a hľadáme riešenie.

Naša spoločnosť (investor stavby) , pre zlepšenie situácie  požiadala od 20. 7. 2017  o prestavenie svetelnej signalizácie tak aby časové intervaly pre smer dopravnej špičky boli  podstatne väčšie. Do tohto času boli konštantné. Týmto očakávame zlepšenie.

Taktiež sme žiadali  odstraňovanie semaforov a značenia  pre plnohodnotné  dva jazdné pruhy v čase dopravných špičiek,  avšak tento návrh nie je možné naplniť , keďže treba ponechať priestor pre chodcov a taktiež sa v blízkosti  komunikácie nachádzajú stavebné jamy (mohlo by dôjsť pri priblížení  dopravy ku kraju komunikácie k zborteniu komunikácie do stavebnej  jamy, keďže ide o záťaž osobných vozidiel  a taktiež  „spoluobčania“  s nákladnými vozidlami často nerešpektujú zákaz vjazdu na uvádzanú komunikáciu).

Stavebné práce nie sú umožnené  počas nočných hodín  v zastavanom a obývanom území obce. Postup a rýchlosť výstavby je  možný iba možnosťami  technologických postupov stavebných prác, ktoré súvisia taktiež  s možnými odstávkami  dodávok pitnej vody obyvateľstvu  v  časoch podľa platných predpisov.  

 

Rekonštrukcia vodovodu pre obyvateľov  obce je potrebná , bolo nutné k nej pristúpiť.

Vybraný bol  pre I. etapu /najkritickejšiu/ výstavby najmenej exponovaný čas dopravou – čas  prázdnin.

 

Žiadame Vás o zhovievavosť a trpezlivosť.

 

S pozdravom,

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

 

Pôvodná správa:

 

Vážení občania,

na základe predložených súhlasných stanovísk dotknutých orgánov a organizácií a následne vydaného rozhodnutia Okresného úradu v Senci, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie bol vydaný súhlas na čiastočnú rozkopávku a uzávierku cesty II/572 v obci Most pri Bratislave a to z dôvodu rekonštrukcie verejného vodovodu a vodovodných prípojok.

 

Realizácia nevyhnutných prác bude prebiehať v čase od 03. júla 2017 do 31. decembra 2017. Predpokladaný termín čiastočnej uzávierky na ceste II/572 – Nálepková ulica je od 10. júla 2017.

 

Nakoľko práce budú prebiehať v režime čiastočného obmedzenia dopravy (uzavretý jeden jazdný pruh, druhý jazdný pruh riadený semaforom), žiadame Vás o trpezlivosť, ohľaduplnosť pri prejazde tohto úseku regionálnej cesty a dodržiavanie dopravného značenia.

 

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť!

 

 

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

 

 

 

mapka

 Komentáre

KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: Bratislavská ul.96
 • Telefón: 02/ 4595 1215
 • Fax: 02/ 4595 1207
 • Email: starosta@mostpribratislave.sk
 • Pondelok  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
  Utorok  nestránkový deň  
  Streda  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
  Štvrtok  nestránkový deň  
  Piatok  8.00 - 12.00

Aktuálne počasieAktuálne počasie

Aktuálne počasie
dnes
22.10.2017
Dážď. Najvyššia teplota 12°C. Vietor VSV s rýchlosťou od 10 do 15 km/h. Možnosť dažďa 100%.
 • Aktuálne počasie Pondelok 23.10.2017

  Dážď. Najvyššia teplota 10°C. Vietor SSZ s rýchlosťou od 25 do 40 km/h. Možnosť dažďa 90%. Dažďové zrážky okolo 6 mm.

 • Aktuálne počasie Utorok 24.10.2017

  Oblačno a veterno. Najvyššia teplota 12°C. Vietor S s rýchlosťou od 25 do 40 km/h. Vietor s občasnými nárazmi nad 65 km/h.

 • Aktuálne počasie Streda 25.10.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 12°C. Vietor SSZ s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.

 • Virtuálna prehliadka obce
 • Aktuálne počasie
 • Mapový portál
 • vitruálny cintorín