Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

15.06.2017 | Napísal Obec Most pri Bratislave

   P O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 15.júna 2017 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave

 

P r o g r a m :

 • Otvorenie
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Voľba návrhovej komisie
 • Program rokovania OZ
 • Kontrola uznesení OZ zo dňa 25. 5. 2017
 • Rekonštrukcia vodovodu – Nálepkova ulica
 • Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave na roky 2016 - 2022
 • Diana Želonková – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Most pri Bratislave na II. polrok 2017
 • Stanovisko hlavného kontrolóra obce Most pri Bratislave k Záverečnému účtu obce Most pri Bratislave za rok 2016
 • Záverečný účet obce Most pri Bratislave za rok 2016
 • Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave“
 • General Land s.r.o., RP1 s.r.o. – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • Návrh na udelenie Ceny obce Most pri Bratislave
 • Návrh na udelenie Ceny starostu obce Most pri Bratislave
 • Diskusia
 • Návrh uznesenia
 • Záver

 

 

 

Ing. František Mastný

starosta obceKontaktKontaktné informácie

 • Adresa: Bratislavská ul.96
 • Telefón: 02/ 4595 1215
 • Fax: 02/ 4595 1207
 • Email: starosta@mostpribratislave.sk
 • Pondelok  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
  Utorok  nestránkový deň  
  Streda  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
  Štvrtok  nestránkový deň  
  Piatok  8.00 - 12.00

Aktuálne počasieAktuálne počasie

Aktuálne počasie
dnes
21.08.2017
Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 23°C. Vietor SSZ s rýchlosťou od 15 do 30 km/h.
 • Aktuálne počasie Utorok 22.08.2017

  Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 23°C. Vietor SZ s rýchlosťou od 15 do 25 km/h.

 • Aktuálne počasie Streda 23.08.2017

  Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 24°C. Vietor SSZ s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.

 • Aktuálne počasie Štvrtok 24.08.2017

  Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 28°C. Vietor JJV s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.

 • Virtuálna prehliadka obce
 • Aktuálne počasie
 • Mapový portál
 • vitruálny cintorín