Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

22.05.2017 | Napísal Obec Most pri Bratislave

PozvánkaP O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

z v o l á v a m

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 25. mája 2017 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave  

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Program rokovania OZ
 5. Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 23. 5. 2017
 6. Kontrola uznesení OZ zo dňa 4. 2017
 7. VMM, a. s. – Žiadosť o odkúpenie obchodných podielov
 8. Návrh na zrušenie VZN obce Most pri Bratislave č. 7/2004
 9. X-KEMP O. Z. – Žiadosť o doplnenie nájomnej zmluvy
 10. Ľubomír Kušnier a Lucia Kráľová – Žiadosť o prenájom priestorov
 11. Návrh štatútu obce Most pri Bratislave
 12. Diskusia
 13. Návrh uznesenia
 14. Záver

 

 

 

                                                                                                       Ing. František Mastný

                                                                                                               starosta obceKontaktKontaktné informácie

 • Adresa: Bratislavská ul.96
 • Telefón: 02/ 4595 1215
 • Fax: 02/ 4595 1207
 • Email: starosta@mostpribratislave.sk
 • Pondelok  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
  Utorok  nestránkový deň  
  Streda  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
  Štvrtok  nestránkový deň  
  Piatok  8.00 - 12.00

Aktuálne počasieAktuálne počasie

Aktuálne počasie
dnes
21.08.2017
Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 23°C. Vietor SSZ s rýchlosťou od 15 do 30 km/h.
 • Aktuálne počasie Utorok 22.08.2017

  Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 23°C. Vietor SZ s rýchlosťou od 15 do 25 km/h.

 • Aktuálne počasie Streda 23.08.2017

  Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 24°C. Vietor SSZ s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.

 • Aktuálne počasie Štvrtok 24.08.2017

  Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 28°C. Vietor JJV s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.

 • Virtuálna prehliadka obce
 • Aktuálne počasie
 • Mapový portál
 • vitruálny cintorín