Materská škola

Aktuálne informácie o materskej škole nájdete na internetovej adrese www.mosticata.sk