Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu
      
21.09.2017
Autor: Obec Most pri Bratislave

Dňa 27. 9. 2017 ( v stredu) sa uskutoční v obci Most pri Bratislave zber nebezpečného odpadu.

 

Žiadame občanov, aby nebezpečný odpad priniesli k Obecnému úradu v Moste pri Bratislave v uvedený deň v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod..

 

Predmetom zberu bude nasledovný odpad:

 

- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečné látky,

- absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,

handry na čistenie, ochranné odevy kontaminovaných nebezpečných látok,

- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,

- pesticídy,

- rozpúšťadlá,

- iné motorové, prevodové a mazacie oleje.

 

Zároveň upozorňujeme občanov, že bude vykonaný len zber nebezpečných odpadov uvedených vyššie, iný druh odpadu nebude predmetom zberu.