Zverejňovanie


Zobrazujem 20 z 325 dokumentov (strana 5).
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami 3. stvrťrok 2017
Kategória: Verejné obstarávanie
Dátum: 01.11.2017 Veľkost: 56.4 kB (1 súbor)
Rozhodnutie o využívaní územia a umiestnení stavieb - FELD s.r.o.
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.10.2017 Veľkost: 5.75 MB (1 súbor)
Povolenie na uskutočnenie vodných stavieb - the dunc&lewon
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 26.10.2017 Veľkost: 4.12 MB (1 súbor)
Faktúry September 2017
Kategória: Faktúry
Dátum: 26.10.2017 Veľkost: 70.9 kB (1 súbor)
Office21 s.r.o. - Mandátna zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 25.10.2017 Veľkost: 1.02 MB (1 súbor)
Zdenek Holub - nájomná zmluva - telocvičňa
Kategória: Zmluvy
Dátum: 23.10.2017 Veľkost: 503.3 kB (1 súbor)
TERRAPLAN s. r. o. - dendrologický prieskum cyklotrasa
Kategória: Objednávky
Dátum: 19.10.2017 Veľkost: 40 kB (1 súbor)
Uznesenia OZ č. 5-2017
Kategória: Uznesenia obecného zastupiteľstva
Dátum: 17.10.2017 Veľkost: 55.5 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Kategória: Zmluvy
Dátum: 17.10.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Jozef Horváth - maľovanie fasády budovy zdravotného strediska
Kategória: Objednávky
Dátum: 16.10.2017 Veľkost: 54.4 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu ,,Križovatka na ceste II/572, k.ú. Studené"
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 16.10.2017 Veľkost: 787.5 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška - Realizácia optických sietí - Podunajské Biskupice-Senec
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 13.10.2017 Veľkost: 2.36 MB (1 súbor)
Verejná vyhláška - Cyklotrasa Zálesie - Ivanka pri Dunaji
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 11.10.2017 Veľkost: 684.4 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška: ,, Stavebné povolenie - ISMONT s.r.o.
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 09.10.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Voľby VÚC 2017
Kategória: Voľby
Dátum: 09.10.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Verejná vyhláška: Rozhodnutie o využívaní územia a umiestnení stavieb - FSI-INVEST a.s.
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 09.10.2017 Veľkost: 3.42 MB (1 súbor)
Stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná, a.s.
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 15.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná, a.s.
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 15.09.2017 Veľkost: 3.27 MB (1 súbor)
Rozhodnutie o umiestnení stavby - PROGRES-TS s.r.o.
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 15.09.2017 Veľkost: 2.22 MB (1 súbor)
Ing. Michaela Cimbová - vytyčovacie kolíky
Kategória: Objednávky
Dátum: 12.09.2017 Veľkost: 37.6 kB (1 súbor)