Zmluvy


  Zobrazujem 20 z 70 dokumentov (strana 1).
Bon Reality spol. r.o., ZSD, a.s. - Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
Kategória: Zmluvy
Dátum: 18.04.2018 Veľkost: 102.2 kB (1 súbor)
Občianske združenie Pod Pšeno-Rodinné domy - Darovacia zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 09.03.2018 Veľkost: 78.9 kB (1 súbor)
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. - Dodatok č. 3 + cenová príloha
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.02.2018 Veľkost: 482.6 kB (2 súbory)
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. - Dodatok č. 4 + cenová príloha
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.02.2018 Veľkost: 390.6 kB (2 súbory)
LM properties, s.r.o. - Darovacia zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 23.02.2018 Veľkost: 78.4 kB (1 súbor)
Slovak Telecom, a.s. - Dodatok k zmluve o poskytovaní verej. služieb
Kategória: Zmluvy
Dátum: 20.02.2018 Veľkost: 1.33 MB (1 súbor)
SPP-distribúcia, a.s. - Zmluva o zriadení vecného bremena
Kategória: Zmluvy
Dátum: 19.02.2018 Veľkost: 82.9 kB (1 súbor)
zmluva ISUZU PZP
Kategória: Zmluvy
Dátum: 17.02.2018 Veľkost: 774.2 kB (1 súbor)
Poistná zmluva havarijná
Kategória: Zmluvy
Dátum: 17.02.2018 Veľkost: 680.7 kB (1 súbor)
Slovak Telekom, a.s. - Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.02.2018 Veľkost: 1.21 MB (1 súbor)
Diana Želonková - Nájomná zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.02.2018 Veľkost: 79.8 kB (1 súbor)
Pavel Havrila - Nájomná zmluva, zverejn.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.02.2018 Veľkost: 79.8 kB (1 súbor)
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku - Zmluva o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.02.2018 Veľkost: 76.4 kB (1 súbor)
Mostík, občianske združenie - zmluva o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy
Dátum: 08.02.2018 Veľkost: 210.3 kB (1 súbor)
Slovenský pozemkový fond - Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov
Kategória: Zmluvy
Dátum: 07.02.2018 Veľkost: 1.57 MB (1 súbor)
D4R7 - Kúpna zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 07.02.2018 Veľkost: 2.81 MB (1 súbor)
Kamila Repáňová - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
Kategória: Zmluvy
Dátum: 09.01.2018 Veľkost: 63.9 kB (1 súbor)
Vasil Geletej - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
Kategória: Zmluvy
Dátum: 09.01.2018 Veľkost: 64.5 kB (1 súbor)
Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor - Zmluva o spolupráci"
Kategória: Zmluvy
Dátum: 02.01.2018 Veľkost: 1.26 MB (1 súbor)
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Návrh poistnej zmluvy
Kategória: Zmluvy
Dátum: 19.12.2017 Veľkost: 3.49 MB (1 súbor)