Elektronická úradná tabuľa


  Zobrazujem 20 z 33 dokumentov (strana 1).
Verejná vyhláška - ISMONT s.r.o. - Stavebné povolenie, IBV pre 12 RD
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 10.05.2018 Veľkost: 120.5 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška - Diaľnica D4
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 23.04.2018 Veľkost: 1.84 MB (1 súbor)
Informácia o zámere obce odpredať pozeomok
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 23.04.2018 Veľkost: 149 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška : GEOREAL a.s. - Ťažba štrkopieskov, Pri Zelenej Vode
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 09.03.2018 Veľkost: 202.5 kB (1 súbor)
Informácia pre verejnosť
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 09.03.2018 Veľkost: 80.8 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška: FELD s.r.o., - Oznámenie o začatí konania ,Preložka STL plynovodu
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 12.02.2018 Veľkost: 87.8 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška: FELD s.r.o., - Oznámenie o začatí konania ,Verejný STL plynovod
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 12.02.2018 Veľkost: 87.4 kB (1 súbor)
Diaľnica D4, Jarovce – Ivanka sever – Zmena č. 5 – informácia pre verejnosť
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 03.01.2018 Veľkost: 153 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška: GEOREAL a.s. - Oznámenie o začatí konania
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 18.12.2017 Veľkost: 1.08 MB (1 súbor)
Stavebné povolenie - Bon Reality s.r.o.
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 01.12.2017 Veľkost: 4.12 MB (1 súbor)
Návrh rozpočtu pre roky 2018,2019,2020
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 29.11.2017 Veľkost: 81.2 kB (1 súbor)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.11.2017 Veľkost: 318.7 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška: ,, FSI INVEST, a.s. - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, Zelená Voda I.
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.11.2017 Veľkost: 1.05 MB (1 súbor)
Rozhodnutie o využívaní územia a umiest. stavieb (2. etapa) - FSI-INVEST a.s.
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 14.11.2017 Veľkost: 4.22 MB (1 súbor)
Rozhodnutie o využívaní územia a umiestnení stavieb - FELD s.r.o.
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.10.2017 Veľkost: 5.75 MB (1 súbor)
Povolenie na uskutočnenie vodných stavieb - the dunc&lewon
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 26.10.2017 Veľkost: 4.12 MB (1 súbor)
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu ,,Križovatka na ceste II/572, k.ú. Studené"
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 16.10.2017 Veľkost: 787.5 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška - Realizácia optických sietí - Podunajské Biskupice-Senec
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 13.10.2017 Veľkost: 2.36 MB (1 súbor)
Verejná vyhláška - Cyklotrasa Zálesie - Ivanka pri Dunaji
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 11.10.2017 Veľkost: 684.4 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška: ,, Stavebné povolenie - ISMONT s.r.o.
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 09.10.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)