Zverejňovanie


Zobrazujem 20 z 269 dokumentov (strana 4).
Uznesenia OZ č. 4-2017
Kategória: Uznesenia obecného zastupiteľstva
Dátum: 16.08.2017 Veľkost: 78.5 kB (1 súbor)
Xperformance s.r.o. - športové náradie do telocvične ZŠ
Kategória: Objednávky
Dátum: 14.08.2017 Veľkost: 240.4 kB (1 súbor)
Faktúry Júl 2017
Kategória: Faktúry
Dátum: 09.08.2017 Veľkost: 70.7 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, PPr Comp. s r.o.
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 08.08.2017 Veľkost: 1.68 MB (1 súbor)
Dräger Slovensko, s. r. o. - materiál DHZo
Kategória: Objednávky
Dátum: 07.08.2017 Veľkost: 44.7 kB (1 súbor)
Prílohy PHSR Most pri Bratislave 2016 - 2022
Kategória: Program rozvoja obce
Dátum: 03.08.2017 Veľkost: 772.3 kB (1 súbor)
PHSR Most pri Bratislave 2016- 2022
Kategória: Program rozvoja obce
Dátum: 03.08.2017 Veľkost: 1.94 MB (1 súbor)
Uzemný plán obce, Zmeny a Doplnky 2013
Kategória: Územný plán obce
Dátum: 03.08.2017 Veľkost: 9.91 MB (4 súbory)
VMM a.s. - Dohoda o postúpení práv a povinností
Kategória: Zmluvy
Dátum: 02.08.2017 Veľkost: 1.88 MB (1 súbor)
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Kategória: Verejné obstarávanie
Dátum: 01.08.2017 Veľkost: 167 kB (1 súbor)
Príloha
Kategória: Verejné obstarávanie
Dátum: 01.08.2017 Veľkost: 13.4 kB (1 súbor)
KKG NEMEC SK, s.r.o. - Dodatok č. 1 k zmluve č. 035SR/2014
Kategória: Zmluvy
Dátum: 31.07.2017 Veľkost: 856.8 kB (1 súbor)
ARDSYSTÉM, s. r. o. - doplnenie IS obce
Kategória: Objednávky
Dátum: 30.07.2017 Veľkost: 37.1 kB (1 súbor)
ARDSYSTÉM, s. r. o. - mapy obce
Kategória: Objednávky
Dátum: 25.07.2017 Veľkost: 50.2 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Slovak Telecom, a.s.
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 20.07.2017 Veľkost: 4.21 MB (1 súbor)
Verejná vzhláška - Verej. vyhláška - Obchod. zariad. PONTE 1523-2016-03
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 20.07.2017 Veľkost: 3.99 MB (1 súbor)
Verejná vyhláška - Verej. vyhláška - Obchod. zariad. PONTE 1731-2016-03
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 20.07.2017 Veľkost: 3.82 MB (1 súbor)
Oznámenie o začatí konania - KDS Most pri Bratislave, Nové polia I., II. Studené - Tri vody s prípojkami "
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 12.07.2017 Veľkost: 811.2 kB (1 súbor)
Stavebné povolenie - IBV - 3 VILLA "
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 12.07.2017 Veľkost: 2.85 MB (1 súbor)
X-KEMP - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
Kategória: Zmluvy
Dátum: 11.07.2017 Veľkost: 538.7 kB (1 súbor)