Zverejňovanie


Zobrazujem 20 z 373 dokumentov (strana 4).
Informácia pre verejnosť
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 09.03.2018 Veľkosť: 80.8 kB (1 súbor)
VZN pre rok 2017
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 06.03.2018 Veľkosť: 79.2 kB (1 súbor)
VZN pre rok 2018
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 06.03.2018 Veľkosť: 1.25 MB (3 súbory)
STU v Bratislave - expertíza budovy MŠ
Kategória: Objednávky
Dátum: 05.03.2018 Veľkosť: 26.3 kB (1 súbor)
Rozpočet k 31. 12. 2017
Kategória: Rozpočet obce
Dátum: 02.03.2018 Veľkosť: 112.8 kB (1 súbor)
Faktúry február 2018
Kategória: Faktúry
Dátum: 02.03.2018 Veľkosť: 55.7 kB (1 súbor)
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. - Dodatok č. 3 + cenová príloha
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.02.2018 Veľkosť: 482.6 kB (2 súbory)
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. - Dodatok č. 4 + cenová príloha
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.02.2018 Veľkosť: 390.6 kB (2 súbory)
LM properties, s.r.o. - Darovacia zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 23.02.2018 Veľkosť: 78.4 kB (1 súbor)
Most pri Bratislave - Športová ul. časť 2 [zadanie s výkazom výmer]
Kategória: Verejné obstarávanie
Dátum: 20.02.2018 Veľkosť: 221 kB (1 súbor)
2-SIT-SPORTOVA-2-M500 15082017
Kategória: Verejné obstarávanie
Dátum: 20.02.2018 Veľkosť: 611.8 kB (1 súbor)
Výzva
Kategória: Verejné obstarávanie
Dátum: 20.02.2018 Veľkosť: 174 kB (1 súbor)
Slovak Telecom, a.s. - Dodatok k zmluve o poskytovaní verej. služieb
Kategória: Zmluvy
Dátum: 20.02.2018 Veľkosť: 1.33 MB (1 súbor)
SPP-distribúcia, a.s. - Zmluva o zriadení vecného bremena
Kategória: Zmluvy
Dátum: 19.02.2018 Veľkosť: 82.9 kB (1 súbor)
zmluva ISUZU PZP
Kategória: Zmluvy
Dátum: 17.02.2018 Veľkosť: 774.2 kB (1 súbor)
Poistná zmluva havarijná
Kategória: Zmluvy
Dátum: 17.02.2018 Veľkosť: 680.7 kB (1 súbor)
Uznesenia OZ č. 7-2017
Kategória: Uznesenia obecného zastupiteľstva
Dátum: 16.02.2018 Veľkosť: 84.7 kB (1 súbor)
Slovak Telekom, a.s. - Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.02.2018 Veľkosť: 1.21 MB (1 súbor)
Diana Želonková - Nájomná zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.02.2018 Veľkosť: 79.8 kB (1 súbor)
Pavel Havrila - Nájomná zmluva, zverejn.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.02.2018 Veľkosť: 79.8 kB (1 súbor)