Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 373 dokumentov (strana 1).
Diaľnica D4 - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 17.07.2018 Veľkosť: 1.45 MB (1 súbor)
Faktúry jún 2018
Kategória: Faktúry
Dátum: 06.07.2018 Veľkosť: 57.4 kB (1 súbor)
Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave
Kategória: Verejné obstarávanie
Dátum: 04.07.2018 Veľkosť: 3.03 MB (22 súborov)
DOKARO výrobné družstvo - asfaltérske práce
Kategória: Objednávky
Dátum: 04.07.2018 Veľkosť: 26.8 kB (1 súbor)
STAVRO plus, spol. s r. o. - autobusová zastávka
Kategória: Objednávky
Dátum: 04.07.2018 Veľkosť: 26.5 kB (1 súbor)
Tomáš Hrutka - Zmluva o dielo
Kategória: Zmluvy
Dátum: 02.07.2018 Veľkosť: 100.5 kB (1 súbor)
JUDr. Elena Špačková - Dodatok č. 4 k zmluve o právnej pomoci
Kategória: Zmluvy
Dátum: 02.07.2018 Veľkosť: 56.5 kB (1 súbor)
Diaľnica D4 - Rozhodnutie o prerušení konania o zmene stavby pred jej dokončením
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.06.2018 Veľkosť: 549.2 kB (1 súbor)
VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ - Prenájom nehnuteľnosti
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.06.2018 Veľkosť: 80.9 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška : Malodunajská cyklotrasa - Oznámenie o začatí konania
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 25.06.2018 Veľkosť: 84.9 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška : Lokalita pri Mototechne - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 25.06.2018 Veľkosť: 521.9 kB (1 súbor)
AMA GROUP s.r.o. - úprava PD Malodunajská cyklotrasa
Kategória: Objednávky
Dátum: 22.06.2018 Veľkosť: 26.4 kB (1 súbor)
Základná škola Most pri Bratislave - Zmluva o zverení majetku do správy
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.06.2018 Veľkosť: 65.5 kB (1 súbor)
LEGAL TENDER s.r.o. - Mandátna zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 14.06.2018 Veľkosť: 71.4 kB (1 súbor)
BVS a. s. - Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky - cintorín Studené
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.06.2018 Veľkosť: 217.9 kB (1 súbor)
Urnová stena - Výzva na predloženie cenovej ponuky
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 08.06.2018 Veľkosť: 87.7 kB (1 súbor)
Diaľnica D4 - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 08.06.2018 Veľkosť: 3.29 MB (1 súbor)
Falck Academy s. r. o. - externý defibrilátor
Kategória: Objednávky
Dátum: 07.06.2018 Veľkosť: 27.2 kB (1 súbor)
Faktúry máj 2018
Kategória: Faktúry
Dátum: 04.06.2018 Veľkosť: 53.4 kB (1 súbor)
Návrh záverečného účtu za rok 2017
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 29.05.2018 Veľkosť: 1.11 MB (1 súbor)